header

Ο Δρ Κ?στα? Ζηλεμ?νο? γενν?θηκε στην Αθ?να και σπο?δασε Νομικ? και Πολιτικ?? Επιστ?με? στην Ελλ?δα και τη Γαλλ?α  και ενεγρ?φει για πεταπτυχιακ?? σπουδ??, ω? υπ?τροφο? του ΙΚΥ, στη Νομικ? Σχολ? του Πανεπιστημ?ου των Παρισ?ων (Panthéon)  απ? ?που απ?κτησε το Dimplóme d' ètudes Supérieures και ανακηρ?χθηκε αριστο?χο? Docteur d' ètát en Droit.
 

zilemenosphotoΠαρ?λληλα, επ? δ?ο χρ?νια, παρακολο?θησε τα μαθ?ματα του Institut des ètudes Internationales ( Παρ?σι) καθ?? επ?ση? τι? παραδ?σει?  Διεθνο?? Δικα?ου στην Ακαδημ?α διεθνο?? Δικα?ου τη?  Χ?γη?  με υποτροφ?α " Νικολ?ου Πολ?τη " που επιφυλ?σσει το Πανεπιστ?μιο των Παρισ?ων για του? αριστο?χου? διδ?κτορ?? του. Στη συν?χεια μετ?βη στο  Λονδ?νο και τη Ρ?μη ?που μελ?τησε το Αγγλοσαξονικ? Δ?καιο και το Ιταλικ? δημ?σιο Δ?καιο.
Υπ?ρξε συντ?κτη? εφημερ?δων και περιοδικ?ν και με ειδικ? διαταγ? του ΓΕΣ αν?λαβε Διευθυντ?? Γραφε?ου Ηθικ?? Αγωγ?? συντ?γματο? πεζικο?.
Επ? σειρ? ετ?ν συνεργ?στηκε με το Εθνικ? ?δρυμα Ραδιοφων?α? ω? συνεργ?τη? προγραμμ?των ιστορ?α? και λογοτεχν?α? και ασχολ?θηκε ιδια?τερα με την πο?ηση και τη λογοτεχνικ? κριτικ?. Υπ? την ιδι?τητα του αυτ? υπ?ρξε ιδρυτικ? μ?λο? και στη συν?χεια μ?λο? τουδιοικητικο? συμβουλ?ου τη? Εταιρε?α? Ελλ?νων Συγγραφ?ων και Σκηνοθετ?ν Ραδιοφ?νου.
Ω? συνεργ?τη? του Εθνικο? Κ?ντρου Επιστημονικ?ν Ερευν?ν (C.N.R.S.) στη Γαλλ?α, ?δωσε πολλ?? διαλ?ξει? στο Παρ?σι και την Αθ?να και δημοσ?ευσε  ?ρθρα νομικοπολιτικο? περιεχομ?νου στον τ?πο.
Διετ?λεσε Νομικ?? σ?μβουλο? δημοσιογραφικ?ν συγκροτημ?των,  του Ελληνικο? Ερυθρο? Σταυρο? και τη? Εθνικ?? Λυρικ?? Σκην??.
Εξ?δωσε 
47 βιβλ?α συνταγματικο? και διοικητικο? περιεχομ?νου και δημοσ?ευσε μεγ?λο αριθμ? επιστημονικ?ν ?ρθρων στον ελληνικ? και ξ?νο τ?πο καθ?? επ?ση? βιβλ?α που αφορο?ν την πο?ηση και την λογοτεχν?α. 
Υπ?ρξε  μ?λο? τη? Société de Legislation Comparé, τη? Εταιρε?α? Διοικητικ?ν Μελετ?ν και ?λλων επιστημονικ?ν Εταιρει?ν .

Το 1994  ?δρυσε το Κ?ντρο Ευρωπα?κ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν "Ιω?ννη? Καποδ?στρια?". 

Π?θανε στην Αθ?να στι? 14 Μαρτ?ου 1997.

河北福彩排七开奖结果